top of page

BYGGA OM LOKAL ELLER ANNAN RÅYTA TILL BOSTAD?RÅVINDSKONVERTERING, NYPRODUKTION & MARKEXPLOATERING?

Alvhem_Linnegatan40_VY_3_Tornrummet_LOW.

OM OSS

Vi är bostadsutvecklare med inriktning på att hjälpa bostadsrättsföreningar att förvandla olönsamma lokaler till attraktiva lägenheter. Vi arbetar även med markexploatering och nyproduktion av bostäder från grund till färdiga villor, parhus och flerbostadshus. Vi ser till husets bästa då vi alltid formger nya bostäder så de passar husets karaktär. Vi tar alltid hänsyn till byggnadens tidstypiska stil och utformar nya lägenheter med hög standard så de naturligt smälter in i den befintliga miljön. När vi köper lokaler tar vi alltid ett helhetsansvar. Det innebär att vi sköter hela byggprocessen inklusive kontakter med myndigheter, bygglov, konstruktion, byggnation, kvalitetssäkring, besiktning och försäljning. Inga kostnader eller extraarbete tillkommer för föreningen.

 

Svenska Bogruppen grundades 2010. Om- och tillbyggnad i befintliga byggnader är komplexa och kräver kunskap och flexibilitet inom alla yrkesgrupper. Vi har därför nära samarbete med utvalda konsulter, arbetsledare och underentreprenörer som är specialister inom sitt område där vi skapat ett oslagbart team. Genom detta har vi tagit fram ett arbetssätt där vi kan erbjuda helhetslösningar med hög kvalité och korta byggtider.

VAD ÄR OLÖNSAMMA LOKALER & RÅYTOR?

Många bostadsrättsföreningar har dolda tillgångar i form av outhyrda ytor som affärslokaler, hyresrätter, kontor med osäkra hyresgäster, men även källare, cykelrum, tvättstuga, råvind, förråd och föreningslokal samt andra utrymmen som inte går att hyra ut. Det kan också vara lönsamt att omdisponera ytor t ex genom att bygga ett fristående cykelförråd på innergården eller flytta en tvättstuga eller styrelserum för att skapa nya ytor för bostadsändamål. Utschaktning av källargrund för bygga bostäder eller installera trapphiss för lösa tillgängligheten till källaren är några av lösningarna för skapa nya bostadsytor.

ATT OMVANDLA TILL BOSTAD

Genom att omvandla olönsamma ytor till bostäder kan föreningen öka den avgiftsbelagda ytan och få in likvida medel genom en enkel försäljning. Föreningens ekonomi stärks samtidigt som kostnader för underhåll och administration minskar. Dessutom isoleras nya ytor, vilket gör att föreningens värmekostnader oftast sänks.

Kontakta gärna oss för ett kostnadsfritt möte för att se vad ni har för möjligheter i er förening!

bottom of page